Regulamin

REGULAMIN

 

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez firmę All Colors Agata Bielecka,  ul. Potrzebna 3/19, 02-448 Warszawa, posiadającej numer REGON 146643673, numer NIP 835 148 51 22 oraz nr rachunku bankowego: PL 90 2490 0005 0000 4500 1260 9340.

Regulamin dotyczy sprzedaży w sklepie internetowym www.noonnoon.pl [dalej Sklep] oraz produktów konta "noonnoon" na portalu www.allegro.pl [dalej Allegro].

 

Zamówienia

Sprzedaż towarów odbywa się poprzez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym [dalej Klientem] a Sklepem. Zakup towaru w bezpośrednio w Sklepie jest możliwy po dokonaniu rejestracji przez Klienta (założeniu konta) na stronie internetowej Sklepu www.noonnoon.pl.

 

Klientami Sklepu, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i są zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa oraz osoby prawne. Poprzez złożenie zamówienia wyżej wymienione podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

 

Towary oferowane przez Sklep są nowe, jednak Sklep w ramach oferty Outlet może sprzedawać również towary używane – w takim przypadku fakt ten zostaje wyraźnie zaznaczony w opisie. Ceny towarów są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i nie zawierają kosztów wysyłki. Z uwagi na możliwość wystąpienia awarii i/lub błędów systemu, ceny umieszczone na stronie internetowej mają charakter informacyjny. W przypadku stwierdzenia różnicy w cenie, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia właściwej ceny – w takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego  zamówienia.

 

Mimo dołożenia wszelkich starań, publikowane opisy mogą zawierać uchybienia lub błędy, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku podania niepełnych lub błędnych danych, Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli jednak kontakt nie będzie możliwy, Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży. Sklep nie jest producentem oferowanych produktów.

 

Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania przyczyny akcji promocyjnych, jak również wprowadzania zmian w akcjach promocyjnych.

 

Złożenie zamówienia lub rejestracja w Sklepie są równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz ze zgodą na wszystkie postanowienia, warunki i informacje zawarte w Regulaminie.

 

 

Płatności

Akceptowalne formy płatności to przelew na konto bankowe Sklepu, gotówka oraz płatności on-line, obsługiwane przez Blue Media S.A. lub Allegro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 

Realizacja zamówienia

Wysyłkę towarów dostępnych w magazynie Sklep realizuje w najbliższy wtorek po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym (lub zgodnie z indywidualnym opisem towaru). Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od daty skompletowania zamówienia. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówienia, z upływem tego okresu Sklep ma prawo naliczania opłaty za przechowanie w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień do daty odbioru zamówienia.

 

O ile Klient nie korzysta z opcji odbioru osobistego, zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki kurierskiej. Opłata za przesyłkę zależna jest od cennika firmy kurierskiej. W przypadku zakupu mebli o większym gabarycie (stoły, sofy, itp.) koszt transportu ustalany jest indywidualnie, umożliwiamy także odbiór osobisty.  W przypadku braku odbioru przesyłki zamówionej za pobraniem Sklep może domagać się zwrotu poniesionych kosztów dostawy i zwrotu nie odebranej przesyłki. Sklep dostarcza towar wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może jednak wysłać towar za granicę – w tym przypadku koszt transportu i jego zasady zostaną ustalone indywidualnie. Sklep nie pokrywa kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta.

 

Zwroty

Klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu skorzystania z tej opcji, Klient musi odesłać towar oryginalnie zapakowany, nieużywany oraz nie noszący jakichkolwiek śladów używania,  należycie zabezpieczony do transportu i z dołączonym oryginalnym dowodem zakupu. Wszelkie koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta a Sklep nie będzie przyjmował przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.

 

Jeśli wszystkie opisane powyżej warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości zapłaconej ceny odesłanego towaru nastąpi rachunek bankowy Klienta w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego produktu. Sklep dokonuje zwrotu wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

 

Możliwość odstąpienia od umowy (zwrotu) nie dotyczy towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu (tzn. towarów na zamówienie) lub ściśle związanych z jego osobą.

 

Osobom fizycznym, które zawierają umowę na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Klientom innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje towaru

W przypadku towarów nowych, Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w sytuacji stwierdzenia jej przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Klientowi. Termin ten ponownie rozpoczyna bieg w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany (nie nowy fabrycznie), strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

 

W przypadku dostawy, Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki i/lub braków w przesyłce. Nawet jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony przedmiot nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzeń. W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz tego samego dnia skontaktować się ze Sklepem.

 

Reklamację towaru należy składać do Sklepu w formie mailowej. Podstawą do złożenia przez Klienta reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską jest protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z jej dokumentacją fotograficzną, należy przesłać do Sklepu  pocztą  lub przesłać skanem na adres e-mail: kontakt@noonnoon.pl . Sklep nie będzie przyjmował przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.

 

Wszelkie dodatkowe koszty związane z procesem rozpatrywania reklamacji pokrywa Klient (m.in. koszty odesłania towaru do Sklepu, korespondencji i ewentualnych konsultacji prawnych).

Decyzję o sposobie rozpatrzenia reklamacji podejmuje Sklep. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep dokonuje naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub zwrotu zapłaconej ceny towaru. Zwrot zapłaconej ceny lub jej części następuje wyłącznie na konto bankowe, z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

 

Towary wykonane z surowców naturalnych mogą różnić się odcieniem, strukturą i innymi cechami związanymi z surowcem. Takie sytuacje nie są uznawane za niezgodność towaru z ofertą/umową.

 

Prawa i obowiązki stron z tytułu niezgodności towaru z umową regulują:

w przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą - Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późń. zm.)

w przypadku pozostałych Klientów - przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach niezbędnych do procesu realizacji umowy, marketingowych oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane osobowe umieszczane w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych Sklepu.

 

Sklep przesyła Klientowi informacje handlowe jeżeli Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Za wyrażenie zgody przez Klienta uważa się w szczególności udostępnienie identyfikującego go adresu elektronicznego, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2013 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.noonnoon.pl . W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.

 

Firma All Colors Agata Bielecka zastrzega sobie możliwość jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie www.noonnoon.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl